Роздільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

   

Сторінка психолога

                     

Психологічна служба ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 м.Роздільна

• сприяє формуванню особистісних якостей, розвитку психічних процесів учнів школи;
• проводить психодіагностику та корекційно-розвивальну роботу серед школярів, батьків, педагогів;
• допомагає в створенні комфортного психологічного клімату для здійснення освітньо-виховного процесу.


Психолог нашої школи проводить консультації для дітей та батьків у вирішенні питань:

1. Підвищення рівня розвитку пізнавальних психічних процесів (сприймання, пам’ять, уява, мислення, увага).
2. Вивчення та формування особистісних якостей, ціннісних орієнтирів, розвиток обдарованості дитини, підвищення самооцінки.
3. Розвиток комунікативних та організаторських (лідерських) здібностей учнів.
4. Допомога у професійному самовизначеності старшокласників.
5. Профілактика та корекція поведінкових порушень в учнів.
6. Просвітницька робота серед учнів, батьків по формуванню навичок здорового способу життя.

Практичний психолог – Дмитренко Ангеліна Володимирівна.


Слід відмітити, що успішність вирішення важливих проблем навчально-виховного процесу, пов’язаних із недисциплінованістю, важковиховуваністю, неуспішністю, невстиганням, дезадаптацією учнів, залежить від єдності зусиль 5-ох сторін:
- вчитель;
- учень;
- психолог;
- соціальний педагог;
- батьки.

Практика показує, що відсутність взаємодії, узгодженості думки однієї із сторін утруднює розв’язання проблеми або ж з часом загострює її. Важливим є досягнення співпраці із батьками:
інформування змісту проблеми;
переконання їх щодо важливості вирішення;
вивчення основ сімейного виховання;
визначення обізнаності батьками особистісних якостей дитини.

Необхідно зазначити, що саме сімейне виховання є «колискою» майбутнього розвитку особистості. Те, як батько з матір’ю прищеплять в свідомості дитини почуття відповідальності, поваги, взаєморозуміння, любові до ближнього, любові до праці, впливає на становлення такої «Я»позиції, яка відповідає суспільно прийнятим нормам життя.
Тому батькам в процесі виховання слід дотримуватись таких принципів:
виховувати дитину у взаємній любові зі сторони усіх членів сім’ї;
поєднання батьківської любові із розумним, доброзичливим покаранням словом, яке дає змогу дитині зрозуміти провину і не відчути себе приниженим. Уникайте фізичних покарань;
поведінка у відносинах між батьками чи іншими членами сім’ї є для дітей прикладом відносин із однолітками, в тому числі протилежної статті;
звички та навики культури поведінки дитини випливають, в першу чергу, із сім’ї;
залучати дитину до домашньої праці, пам’ятаючи, що «праця виховує людину», у праці реалізовуються можливості людини, встановлюються відносини між людьми, розвивається почуття відповідальності;
змалку прищеплювати любов до розумової праці, формувати мотивацію навчальної діяльності;
хвалити дитину за її добрі вчинки – це активізовує її життєвий потенціал, але не слід перехвалювати;
бути спостережливим до розвитку та прояву особистісних рис характеру дитини. Це допомагає шукати підхід у вихованні та передбачати можливі негативні наслідки поведінки;
привчати дитину розуміти та визнавати свою провину, а батьки повинні бути прикладом у цьому;
не захищати дітей, якщо вони провинились;
не потрібно боятись довіритись із проблемами у вихованні людині, яка може допомогти;
у межах школи слід звертатись по допомогу до психолога, соціального педагога, вчителів, адміністрації школи.

Шановні батьки, пам’ятаймо, що «жити на цій землі – означає мати проблеми, розв’язувати їх – означає рости інтелектуально».